Ostatní poskytované služby v ekonomické oblasti
 

Mzdy a personalistika 
 
Poskytujeme plný servis v oblasti pracovních smluv, dohod o provedení práce a veškerou administrativu spojenou s nástupy a výstupy zaměstnanců. Vystavujeme zápočtové listy, evidenční karty důchodového zabezpečení, staráme se o přihlášky a odhlášky zaměstnanců na úřadech. 
Veškeré podklady pro výplaty mezd a
převodní příkazy k platbám zdravotního, sociálního pojištění a ostatním odvodům  dostává zaměstnavatel připravené ve formě e-mailu na patřičných formulářích nebo jiným způsobem, který si stanoví. O ostatní transfer dokumentů a přehledů na příslušné úřady se staráme bez zásahu zaměstnavatele.
Dále si sami dle požadavků připravujeme podklady pro vyžádané kontroly na sociální, zdravotní pojišťovně i na finančním úřadě a také podnikatele na kontrolách zastupujeme.
 
 

Jsme držiteli mezinárodního certifikátu   IAS / IFSR 
Mezinárodní účetní standardy

 

 

Webdesign Garset


Garset, spol. s r.o + Podstránská 61, 627 00 Brno,+ Česká republika  + GSM:  +420 603562130, +420 605 87 55 52
 www.garset.cz + e-mail: garset@garset.cz