Ostatní poskytované služby v ekonomické oblasti
 

Daňová evidence 
 
Obsahuje kompletní vedení daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví). Je zde zahrnuto veškeré zpracování primárních dodaných dokladů a posouzení jejich bezchybnosti. Každý doklad je značen interním kódem a následně pořízen do PC. Pomocí účetního softwaru je veden peněžní deník, knihy závazků a pohledávek. Rovněž je zpracován investiční a drobný majetek. Na základě zaúčtovaných dokladů vystavujeme DPH ( je-li firma plátcem), přiznání k dani z příjmu fyzických osob, dani z nemovitosti, dani z převodu nemovitosti, silniční dani a všechny zákonné přílohy.  
 
V cenách je zahrnut kompletní svoz dokladů a distribuce  hlášení, daňových přiznání a ostatních, zákony požadovaných dokladů příslušným úradům. 

 

 

Jsme držiteli mezinárodního certifikátu IAS / IFSR 
Mezinárodní účetní standardy

Webdesign Garset


Garset, spol. s r.o + Podstránská 61, 627 00 Brno,+ Česká republika  + GSM:  +420 603562130, +420 605 87 55 52
 www.garset.cz + e-mail: garset@garset.cz