Ceník vedení daňové evidence (měsíční sazba)
počet položek ( řádků v peněžním denníku)

cena 

do 25 500 Kč
od 26 do 300 21 Kč / položka
nad 301
sestavy DPH (měsíční nebo čtvrtletní) 200 Kč
účetní sestavy (měs. - čtvrt. - na požádání) 300 Kč
 
Ceník vedení účetnictví (měsíční sazba)
počet položek ( zaúčtování MD / DAL) cena
do 25 600 Kč
od 26 do 300 21 Kč / položka
nad 301
sestavy DPH (měsíční nebo čtvrtletní) 200 Kč
účetní sestavy (měsíční - čtvrtletní ) 300 Kč
zpracování roční uzávěrky 1/12 z ročního objemu účet.
 
Jednorázové zpracování daňových přiznání
přiznání k dani z příjmu fyzických osob 2000 - 6000 Kč
přiznání k dani z příjmů práv. osob s přílohami 6000 Kč
přiznání k DPH 650 Kč
dodatečné přiznání při chybě klienta 650 Kč
přiznání k silniční daní 350 Kč
přiznání k dani z nemovitosti  od 3500 Kč
přiznání k dani dědické, darovací 1800 Kč
přiznání při společném zdanění manželů 1200 Kč
 
Ceník vedení personalistiky a mezd (měsíční sazba)
počet osob cena
do 5 150 Kč
od 6 do 15 130 Kč
nad 15 100 Kč
dohody 100 Kč
nástup a výstup  200 Kč
uzavření roku 200 Kč
 
Ceník ostatních ekonomických služeb
Zpracování finanční analýzy a podkladů pro úvěr
daňová evidence (jednoduché účetnictví) od 4000 Kč dle výše úvěru
účetnictví (podvojné účetnictví) od 5000 Kč dle výše úvěru
Ekonomické a účetní poradenství
hodinová sazba  300 Kč
hodinová sazba v sídle zákazníka 350 Kč
Zastupování při kontrolách (SSZ, ZP, FÚ )
základní cena  od 1000 kč dle náročnosti

 

 

Jsme držiteli mezinárodního certifikátu IAS / IFSR 
Mezinárodní účetní standardy

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 Webdesign Garset
 


Garset, spol. s r.o + Podstránská 61, 627 00 Brno,+ Česká republika  + GSM:  +420 603562130, +420 605 87 55 52
 www.garset.cz + e-mail: garset@garset.cz